Voorwoord

iDevice-pictogram
Deze kleine theoretische test over zeemanschap is ontwikkeld om kennis te maken met enkele elementen die een duiker, die vanaf een boot wil duiken, moet weten, kennen, kunnen of toepassen. Onmiddellijk zal een duiker merken, dat bootduiken meer is dan enkel meevaren en nadien het hoofd onder water steken. Een degelijke theoretische en praktische voorbereiding van duiken vanaf een boot is van levensbelang. Hiervoor staat in een duikschool een deskundig team van instructeurs onder leiding van een duikschoolleider voor u klaar.

Dit is absoluut geen volledige test, cursus of opleiding!

De ontwikkelaars en de auteurs zijn zich volledig bewust van hun taak om een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden of voortspruitende gevolgen.

De ontwikkelaars en auteurs zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door u ondernomen activiteiten op basis van het gebruik van deze test. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om te handelen in de overeenstemmende wetgeving en/of regelgeving.

Te gebruiken op eigen verantwoordelijkheid. 

© 2014


Ga naar de homepagina van ADC Diving duiken Antwerpen - Deurne