Voorwoord

iDevice-pictogram
Deze kleine theoretische test over EHBO voor duikers is ontwikkeld om kennis te maken met enkele elementen die een duiker moet weten, kennen, kunnen of toepassen bij duikongevallen. Onmiddellijk zal een kandidaat duiker merken dat buiten de traditionele EHBO, ook specifiek naar duiken gerichte EHBO moet kunnen worden toegepast. Het onmiddellijk toepassen van de juiste EHBO bij duikslachtoffers kan blijvende letsels en dood voorkomen. Een degelijke theoretische en praktische voorbereiding van kandidaat duikers is van levensbelang. Hiervoor staat in een duikschool een deskundig team van instructeurs onder leiding van een duikschoolleider voor u klaar.

Dit is absoluut geen volledige test, cursus of opleiding!

De ontwikkelaars en de auteurs zijn zich volledig bewust van hun taak om een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden of voortspruitende gevolgen.

De ontwikkelaars en auteurs zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door u ondernomen activiteiten op basis van het gebruik van deze test. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om te handelen in de overeenstemmende wetgeving en/of regelgeving.

Te gebruiken op eigen verantwoordelijkheid. 

© 2012


Ga naar de homepagina van ADC Diving duiken Antwerpen - Deurne